AKTUALITY

 

V neděli 24. 2. 2019 se uskutečnila druhá akce Celé Česko čte dětem a to pod názvem Naše príma klauniáda.

Rok 2018

28.01.2019

Do fondu bylo zapsáno 109 svazků. V knihovně proběhla aktualizace, při které se vyřadilo 409 zastaralých a poškozených knih. Ostatní knihy jsou zapsány do elektronického katalogu. Počet registrovaných dospělých čtenářů je 30. Fond byl aktualizován 4 výměnnými soubory z Knihovny Kroměřížska v počtu 205 sv. V knihovně proběhlo 6 kulturních akcí....

V neděli 25. listopadu 2018 společně se Spolkem Přílepy-náš domov bylo zorganizované hravé odpoledne pro děti i dospělé s deskovými a stolními hrami. Přišlo 35 dětí a rodičů.

V knihovnách po celé republice od pátku 23. 3. 2018 do soboty probíhala noc s Andersenem. Naše knihovna, uspořádala tuto akci zkušebně, s názvem nocování nejen s Andersenem, až v sobotu 24. 3. 2018. Přihlásilo se 30 dětí, nakonec se nás sešlo 26. Celá akce probíhala na obecním úřadě a v zámeckém parku, kde jsme hledali poklad s Rychlými...

Další již zavedené besedy pod názvem Úterý v knihovně proběhly 13. 2. 2018 pod názvem O parku s Kateřinou Tuzarovou a Vlastou Čablovou. Jednalo se o nutné údržbě zámeckého parku v Přílepech. Občané byli seznámeni s vypracovaným projektem nutné obnovy. Beseda byla plnohodnotná, sešlo se okolo 40 občanů.Další pak byla 13. 03. 2018 pod názvem ...