MÍSTNÍ KNIHOVNA PŘÍLEPY

Knihovna se nachází v prvním patře

budovy Obecního úřadu

Knihovnice: Marie Smolková

Otevírací doba:
úterý: 14:30 - 16:30

Děkujeme Webnode, že jsme si mohli vytvořit tyto stránky