Úterý v knihovně

06.09.2018

Besedy Úterý v knihovně 2018


Další již zavedené besedy pod názvem Úterý v knihovně proběhly 13. 2. 2018 pod názvem O parku s Kateřinou Tuzarovou a Vlastou Čablovou. Jednalo se o nutné údržbě zámeckého parku v Přílepech. Občané byli seznámeni s vypracovaným projektem nutné obnovy. Beseda byla plnohodnotná, sešlo se okolo 40 občanů.

Další pak byla 13. 03. 2018 pod názvem Dobrovolníci a památky, anebo obnova hradu Lukova se správcem p. J. Holíkem. Ve svém vyprávění o zkušenostech s obnovou hradu Lukova poradil, jak postupovat při zprovoznění zámku, opět moc zajímavá.

Pokračovat v těchto besedách budeme znovu až na podzim, takže příjemné jaro a léto.