Přílepské nocování nejen s Andersenem

11.09.2018

V knihovnách po celé republice od pátku 23. 3. 2018 do soboty probíhala noc s Andersenem. Naše knihovna, uspořádala tuto akci zkušebně, s názvem nocování nejen s Andersenem, až v sobotu 24. 3. 2018. Přihlásilo se 30 dětí, nakonec se nás sešlo 26. Celá akce probíhala na obecním úřadě a v zámeckém parku, kde jsme hledali poklad s Rychlými šípy a s Pejskem a Kočičkou.

Sešli jsme se v 17,00 hod., po přivítání a zahájení, jsme začali naše nocování, v zámeckém parku, kde byly nachystané stanoviště s úkoly, které jednotlivé skupiny musely splnit, po splnění obdržely jedno písmenko, z kterých měly vyluštit hádanku, bylo to slovo JEŽEK.

Po skončení jsme se vrátili na obecní úřad, kde začalo tvoření, každé dítě si vyrobilo lampičku, poněvadž po večeři se měl jít hledat poklad. Následovala večeře, všem chutnalo. Po večeři nastal dlouho očekávaný okamžik hledání pokladu, podle mapy parku, po cestě vyvěšených rýmovaných návodů jsme hledali v zámeckém parku, až pod jedním keřem byla objevena dřevěná bedna s pokladem, po otevření, byla plná balíčků a zlatých čokoládových mincí. Radost byla veliká, poklad byl přenesen na úřad, rozebrán. Po návratu, nastala příprava na spaní a osobní hygienu. Po zalehnutí, začalo vyprávění o Josefu Čapkovi, jeho knížce O pejskovi a kočičce a Jaroslavu Foglarovi, hlavně čtení z knížky Záhada hlavolamu, seznámení s nejznámějším hlavolamem Ježkem v kleci, který měly děti možnost si zkusit rozebrat.

Po skončení nastal čas na spaní, někteří ti malý, potřebovaly jít domů, někteří usnuly hned, ostatním to trochu déle trvalo, poznatků za tu krátkou dobu bylo moc. Nedělní ráno začalo úklidem svých provizorních lůžek, hygienou, pak snídaně. Dětem byly předány na památku dřevěné medaile, knížka O pejskovi a kočičce, udělána společná fotka. Zbyla ještě chvíle času, než si děti vyzvedly rodiče, tak před obecním úřadem nakreslily několik vzkazů panu starostovi, jak se jím to líbilo, proběhly ještě naposledy zámeckým parkem a byl konec, rozchod domů. Děti byly spokojené, akce se vydařila.

Závěrem bych chtěla poděkovat, panu starostovi, celému obecnímu úřadu za financování akce, panu Romanu Navrátilovi za zhotovení dřevěných medailí, členkám našeho organizačnímu týmu p. Martině Kroutilové a sl. Míši Smolkové.